Želvou proti zdi

Želvou proti zdi #(2020)

Želvou proti zdi

Želvou proti zdi

  • Title: Želvou proti zdi
  • Author: Daniela Fischerová
  • ISBN: 9788020440808
  • Page: 144
  • Format: Hardcover
Želvou proti zdi By Daniela Fischerová,Sb rka Daniely Fischerov p in estat icet mistrn pointovan ch pov dek Vypr v j o lidsk ch vztaz ch, o n hod , o l sce ne astn i astn , o t prvn i o t posledn Sedmici p b h del ch n sleduje ada mimo dn stru n ch Fischerov um vystav t lenit d j na co nejmen plo e V ad rozhlasov ch miniher prok zala dovednost v n kolika minut ch na jedin siln Sb rka Daniely Fischerov p in estat icet mistrn pointovan ch pov dek Vypr v j o lidsk ch vztaz ch, o n hod , o l sce ne astn i astn , o t prvn i o t posledn Sedmici p b h del ch n sleduje ada mimo dn stru n ch Fischerov um vystav t lenit d j na co nejmen plo e V ad rozhlasov ch miniher prok zala dovednost v n kolika minut ch na jedin siln situaci uk zat slo it obraz ivota N kter z pov dek se bl anekdot , jin p in ej jist tajemstv , ale v echny jsou zakotveny tady a te , v dne n realit a lidsk v rohodnosti Jejich postavy n m budou bl zk , proto e jejich strasti a radosti sami zn me Autorka osobit m stylem a bohat m jazykem ro celo ivotn zku enosti s lidmi i s literaturou.


Recent Comments "Želvou proti zdi"

Velmi r znorod mix postav, n m t , d ji a t mat, kter mi vylo en sedl Pov dky jsou vesm s kr tk , vypointovan a tzv v d , co cht j P mo ar , z bavn , asto i k zamy len , m sty asn trhl Velmi p jemn p ekvapen.

Kniha v jime n dob e vystav n ch kr tk ch pov dek V t ina se mi opravdu l bila, pouze v p r p padech jsem m la pocit, e emesln preciznost ubrala p b hu na lehkosti Jako zhu t n p ep na na jin my lenky funguj dokonale I po p r str nk ch je na dlouho o em p em let.

DNF


  • [EPUB] ↠ Free Download ¶ Želvou proti zdi : by Daniela Fischerová Ç
    Daniela Fischerová

Recent Posts

Popular Recent